Marder 1

marder1-3 HotchkissH39.jpg (32132 Byte) marder1-4 Hotchkiss.jpg (18644 Byte)
Marder 1 auf einem H-39-Fahrgestell Marder 1 auf einem H-39-Fahrgestell
Marder1-5 FCM36-2.jpg (34738 Byte) marder1-6 FCM36.jpg (27951 Byte)
Marder 1 auf einem FCM-Fahrgestell Marder 1 auf einem FCM-Fahrgestell
marder1-7 Blinde37L.jpg (42218 Byte) marder1-8 Lorraine.jpg (25206 Byte)
Marder 1 auf Blinde 37-Fahrgestell Marder 1 auf Lorraine-Fahrgestell.