Höherer Artillerie-Kommandeur 321 (HArko 321)

 

Feldpostnummern:

Einheit Feldpostnummer Nummer nur Nov.
Stab 64376 66184

Aufgestellt im September 1944 für die 19. Armee.

Kommandeure:

Generalleutnant Richard Metz 25. September 1944 - 15. November 1944

Generalmajor Gerhard Grassmann 15. November 1944 - Ende